پنجشنبه , مرداد 25 1397
صفحه نخست / تفسیر قرآن

تفسیر قرآن

سوره “ق” در یک نگاه کلی

    در این سوره مبارکه از اصول ایمان آنچه که انسان را از اهل کلام بی نیاز می کند، جمع شده است. در این سوره موضوعاتی از قبیل بحث از مبدا، معاد،توحید، نبوت،ایمان به ملائکه و تقسیم مردم به دو گروه بدبخت و سعادتمند و ویژگی های هر دو گروه بحث شده است. در این سوره خداوند وجود معاد …

ادامه مطلب »

چرا هر شب سوره ”تبارک الذی“ را می‌خوانیم

  سوره‌ی ”تبارك الذی“ سوره‌ی مباركی است. پیامبر صلى الله علیه وسلم آرزو داشت كه این سوره در قلب تمام افراد امتش باشد. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به مردی گفت: آیا نكته‌ی ظریفی را به تو نگویم كه از آن خوشحال بشوی؟ گفت: بله، ای ابا عباس! خداوند بر تو رحمت كند. ابن عباس رضی الله عنهما گفت: …

ادامه مطلب »

تفسیر﴿  سوره‌ فاتحه﴾

  مكي است، و داراي‌ (  7 )‌ آيه‌ است.   وجه‌ تسميه‌: با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ فاتحه‌ به‌ معناي‌ آغاز هرچيز است‌، اين‌ سوره‌را نيز «فاتحة‌ الكتاب‌» ناميدند زيرا قرآن‌ با آن‌ افتتاح‌ شده‌ است‌، از طرفي‌ اين‌ اولين‌سوره‌ از مصحف‌ شريف‌ است‌ كه‌ كاتبان‌ قرآن‌ آن‌ را مي‌نويسند و اولين‌ سوره‌ ازكتاب‌ مجيد الهي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ …

ادامه مطلب »

تفسیر سوره بقره جزء سوم

  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ «اين‌ پيامبران‌» كه‌ در آيه‌ سابق‌ با جمله: …

ادامه مطلب »

تفسیرسوره بقره جزءدوم

  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭩ بخاري‌ در بيان‌ سبب‌ نزول‌ اين‌ آيه‌ كريمه‌ از براءt روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌ فرمود: چون‌ رسول‌ خدا ص به‌ مدينه‌ هجرت‌ كردند، به‌ فرمان‌ خداوند متعال‌ شانزده‌ ياهفده‌ماه‌ به‌ سوي‌ بيت‌المقدس‌ نماز مي‌گزاردند، اما در عين‌ …

ادامه مطلب »

تفسیرسوره بقره جزءاول

  ﴿سوره‌ بقره﴾ مدني‌ است‌ و داراي‌ (286) آيه‌ است‌.   وجه‌ تسميه‌ آن: اين‌ سوره‌ به‌ سبب‌ در برداشتن‌ داستان‌ «بقر ه‌»، يعني‌ گاوي‌كه‌ خداوند متعال‌ بني‌ اسرائيل‌ را به‌ ذبح‌ آن‌ مأمور گردانيد، «بقره‌» ناميده‌ شد. به‌ قولي‌: اين‌ سوره‌ اولين ‌سوره‌اي‌ است‌ كه‌ در مدينه‌ نازل‌ گرديد. فضيلت‌ آن: در باره‌ فضيلت‌ آن‌ احاديث‌ بسياري‌ روايت‌ شده‌ …

ادامه مطلب »

تفسیر﴿سوره‌ آل عمران﴾

  مدني‌ است‌ و داراي‌ (200) آيه‌ است‌.   وجه‌ تسميه‌: اين‌ سوره‌ بدان‌ سبب‌ «آل‌ عمران» ناميده‌ شد كه‌ داستان‌ خانواده‌ عمران‌ پدر مريم‌ و شرح‌ رخداد تولد عيسي: در آن‌ بيان‌ شده‌ است‌.سوره‌ بقره‌ و آل‌ عمران‌ مشتركا به‌ نام‌ «زهراوين» نيز ناميده‌ مي‌شوند زيرا اين‌ دوسوره، بسان‌ دو نور روشنگر؛ خواننده‌ خويش‌ را با فروغ‌ هدايتبخش‌ خويش، …

ادامه مطلب »

تفسیر﴿سوره‌ نساء﴾

  مدني‌ است‌ و داراي‌ (176) آيه‌ است‌.   وجه‌ تسميه‌: چون‌ احكام‌ متعلق‌ به‌ زنان‌ در اين‌ سوره‌ بسيار است‌، از اين‌جهت‌، آن‌ را سوره‌ «نساء الكبري»، و در مقابل‌ آن‌، سوره‌ «طلاق» را سوره ‌«نساء القصري» ناميده‌اند. از عبدالله بن‌ مسعودt روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ فرمود: در سوره‌ «نساء» پنج‌ آيه‌ است‌ كه‌ اگر تمام‌ دنيا و مافيها …

ادامه مطلب »

تفسیر﴿ سوره‌ مائده ﴾

  مدني‌ است‌ و داراي‌ (120) آيه‌ است‌.   وجه‌ تسميه‌: اين‌ سوره‌ را به‌سبب‌ آن‌ كه‌ دربرگيرنده‌ داستان‌ مائده‌ است‌، سوره‌ «مائده» ناميدند. به‌نام‌ سوره‌ «عقود» و سوره‌ «منقذه» نيز ناميده‌ مي‌شود. سوره‌ مائده‌ دربرگيرنده‌ احكام‌ تشريعي‌ و سه‌ داستان‌ است‌. از عائشه‌رضي‌الله عنها روايت‌ شده‌است‌ كه‌ فرمود: «مائده‌ آخرين‌ سوره‌اي‌ است‌ كه‌ نازل‌شد پس‌ آنچه‌ كه‌ در آن‌ …

ادامه مطلب »

تفسیر﴿ سوره‌ انعام ﴾

  مکي‌ است‌ و داراي‌ (165) آيه‌ است‌.   وجه‌ تسميه‌: به‌ سبب‌ آن‌ كه‌ در آيات‌ (139، 138) اين‌ سوره‌، از (انعام: چارپايان‌) سخن‌ رفته‌ است‌، آن‌ را «انعام‌» ناميدند. فضيلت‌ آن: در حديث‌ شريف‌ به‌ روايت‌ ابن‌عمرك از رسول‌ خداص آمده‌ است‌كه‌ فرمودند: «سوره‌ انعام‌ تماما يكباره‌ بر من‌ نازل‌ شد درحالي‌ كه‌ هفتادهزار فرشته ‌با بانگ‌ تسبيح‌ …

ادامه مطلب »