پنجشنبه , مرداد 25 1397

نصائح بزرگان

26-حضرت فضيل عياض

ـ فرمودند: تواضع و خود را كم پنداشتن مايه سربلندي و بزرگي و محبت آن فرد نزد خدا و مردم است.
ـ خداوند به كوهها وحي فرمود كه يكي از شما خود را آماده كند تا محل گفتگوي من با يكي از پيامبران باشد همه كوهها تكبر كردند الا كوه طور و چون تواضع و فروتني كرد و خود را كم نشان داد به واسطه آن نزد همه كس قدر و حرمت دارد و از همه كوهها محبوبتر است.
ـ هركس به ظاهر خود را به برادر ديني خود، دوست نشان دهد و با زبان او را برادر خود بداند اما در دلش بغض او را داشته باشد مورد لعنت خدا است.
ـ تا مي‌توانيد با انسانهاي دانا، عاقل و با وفا دوستي و رفاقت كنيد زيرا دشمني نمودن با افراد دانا بهتر از حلوا خوردن با افراد نادان و بي وفا است.
ـ هيچ وقت فرد مشخصي را مورد لعنت قرار ندهيد زيرا اگر حتي حيواني را هم لعنت كني او خواهد گفت آمين از من و تو هركدام در مقابل خدا عاصيتر است لعنت خدا بر او باد.

ـ اگر از غيب بگويند: «در حق كسي دعا كن كه زود قبول مي‌شود» آنرا در حق امير و حاكم وقت خواهم نمود، زيرا خوب بودن او خوبي ديگران را هم به دنبال خواهد داشت اگر امير و حاكم قدرتمند خوب باشد بيشتر مردم هم خوب خواهند بود.
ـ دو صفت دل انسان را فاسد مي‌كند زياد خوردن و زياد خوابيدن.
ـ دو صفت از جهالت و ناداني است: 1ـ خنده زياد بدون آنكه چيز عجيبي ببيني2ـ نصيحت نمودن مردم بي آنكه خودت آن كار را انجام دهي.
ـ مرد كامل كسي است كه به پدر و مادرش نيكي كند، صله‌ي رحم به جا آورد، حرمت دوستان و برادران ديني را نگهدارد، خوش خلق باشد، دينش را حفظ كند، نيكي كند، جوانمرد باشد، دزدي نكند، با انسانهاي بد و تنبل رفاقت نكند و بيكار ننشيند.

27ـ حضرت شيخ داوود طايي مريد حبيب راعي
(وفات : روايتهايي در مورد سال‌هاي 162 و 165 و 166 هجري قمري وجود دارد – گفته‌اند اگر در زمان پيامبران پيشين مي‌بود آنقدر بزرگ و عجيب بودند كه خداوند در قرآن نام ايشان را ذكر مي‌فرمود)
در نصيحت ابو ربيع اعرج فرمودند: 1ـ اگر مي‌خواهي با مردم رفاقت كني با اهل تقوي رفاقت كن چون بار رفاقت آنها سبكتر ، زحمتشان براي دوستان كمتر و ياريشان بيشتر است 2ـ هيچ وقت جماعت را ترك نكن . اگر به اين نصايح عمل كني براي دنيا و قيامت تو مفيد است و از تو هم زياد است.
ـ كسي كه جوانمرد نباشد دين او كامل نيست.
ـ عرض كردند شما خيلي به كم راضي هستيد فرمود به شما بگويم چه كسي از من به كمتر راضي است، فرمود: كسي كه قيامت را به دنيا فروخته و دنيا را در آغوش گرفته است.
ـ در مورد ايشان گفته‌اند: مردم او را عجيب مي‌دانستند كه چنين زندگي مي‌كرد و به دنيا اهميت نمي‌داد و از طرف ديگر او مردم را عجيب مي‌دانست كه اينگونه به دنيا رو آورده‌اند و براي قيامتشان تلاش نمي‌كنند و تنها انسان زنده‌اي بود كه در ميان آن همه دل مرده زندگي مي‌كرد.

28ـ حضرت ابوسليمان دارايي
(وفات : 215 هجري قمري )
ـ هركسي اينگونه فكر كند كه به راستي خدا رازق است، خلق و خوي او بهترگشته و آرامتر مي‌شود و بيشتر بخشش مي‌نمايد و در نماز هم وسوسه و خيال او از بين مي‌رود.
ـ دلهايتان را زياد با افكار دنيايي آباد نكنيد چون خيال و وسوسه مانند دزداني هستند كه مي‌خواهند قلب شما را به تاراج ببرند.
ـ از مردم اين دوران ايراد نگيريد و سرزنششان نكنيد چون اگر آنها را نصيحت نماييد به جاي دست برداشتن از آن كار، عصباني مي‌شوند و از قبل بدتر آن كار بد را انجام مي‌دهند و به جاي اينكه از تو ممنون باشند هزار و يك عيب از خودت مي‌گيرند.
ـ شخصي عرض كرد زياد وسوسه دارم چكار كنم؟ فرمود در آن هنگام سعي كن خوشحال و سرحال باشي چون وسوسه از شيطان است و او هم با ديدن خوشحالي تو ناراحت شده و از تو دور مي‌شود و وسوسه هم از بين مي رود.
ـ به فرزندش فرمود آنقدر به دنيا مشغول نباش كه به آخرتت ضرر برساند و آنقدر هم دنيا را ترك نكن كه سربار ديگران شوي.
ـ خدا پرستي فقط آن نيست كه در نماز جماعت باشي و كس ديگري نانت بدهد بلكه اول دو نان پيدا كن بعد دو ركعت نماز بخوان.
ـ خدا به حضرت موسي فرمود: هركس در ياد من باشد در حالي كه دست از ظلم برنداشته باشد من او را لعنت خواهم كرد.
ـ سرخود، كاري را انجام ندهيد، تا مطمئن شويد كه در حديث و شريعت وجود دارد واگر وجود داشت شكرانه به جاي آوريد كه آنچه در دل شما بود مطابق شرع و حديث پيامبر است.
ـ فرمودند: به زياد خوردن عادت نكنيد چون كسي كه زياد مي‌خورد به شش آفت دچار مي‌شود: 1ـ از عبادت لذت نمي‌برد 2ـ فراموشكار مي‌شود 3ـ كم رحم شده و به مردم رحم نمي‌كند 4ـ عبادت و خداپرستي نزد او سخت مي‌شود 5ـ شهوت و آرزو‌هاي نفساني او زياد مي‌شوند 6ـ هنگامي كه مردم به مسجد مي‌روند او دنبال جاي ديگري است.
ـ دل انسان مسلمان با ياد و ذكر خدا روشن مي‌شود، ذكر خدا قوت قلب ايمان دار است، الفت به ذكر خدا و يادش موجب راحت دل است ، مسجد مغازه مسلمان و سرمايه او قرآن و دنيا مزرعه‌ي آخرت و آخرت خرمن او و پاداش خدا سود و ثمره رنج و كوشش اوست.
ـ هر كس در روز جمعه پيش از رفتن به نماز جمعه دو قطره اشك از چشمانش جاري شود خداوند به ملائكه طرف چپ او مي‌فرمايد نامه اعمال او را تا جمعه آينده ببندد و چيزي در آن ننويسد.
ـ تا مي‌توانيد از انسانهاي شيطان صفت بپرهيزيد چرا كه شيطان اجنه ضرر كمتري از انسان شيطان صفت دارد ، انسان شيطان صفت در كنارت مي‌ماند و دست بردار نيست تا تو را به گناه دچار مي‌سازد اما شيطان اصلي با اعوذ بالله از تو دور مي‌شود.
ـ قلب انسان مانند آيينه است، با زنگار و غبار گناهان آنرا تاريك نكنيد چون اگر آيينه پاك و بي غبار باشد تصوير هر چيزي از يك مگس تا يك فيل را هم نشان مي‌دهد و هر چه را به آن نشان دهي عكس آن را خواهي ديد.
ـ از خدا تمنا كنيد تا دنيا و قيامت را به شما بدهد چون دل شما را نخواهد شكست.
ـ پيامبر در ملاقات با قومي كه 15 مورد از خصائل خود را براي آن حضرت بيان نمودند فرمود اين 5 خصلت را هم اضافه كنيد تا 20 مورد شود:1ـ آنچه را كه نمي‌خوريد جمع نكنيد 2ـ زيادتر از سكونت خود خانه درست نكنيد 3ـ بر سر آنچه كه احتمال دارد فردا آنرا به جا بگذاريد دعوا نكنيد 4ـ از خدا بترسيد كه بعد از مرگ برگشت ما نزد اوست و ما را محاسبه مي‌نمايد 5ـ به اعمالي رو كنيد كه باعث بهشت ابدي و هميشگي است.
ـ دنيا هميشه روشن نخواهد بود و شما هم هميشه سالم نخواهيد ماند و تا آخر عمر نيز اينگونه نخواهد بود.
ـ خودتان را از آه مظلوم بپرهيزيد.

29ـ حضرت امام يحيي رازي
(وفات 258 هجري قمري)
ـ دنيا پل و محل عبور به آخرت است از روي آن عبور كنيد ولي آن را آباد نكنيد انسان عاقل در محل عبور و جايي مانند پل خانه نمي‌سازد.
ـ انسان در دنيا آنقدر كه از فقر مي‌ترسد اگر از خدا ترس داشت به بهشت مي‌رفت.
ـ هر قدر شما با خدا دوست باشيد مردم هم همان اندازه با شما دوست مي‌شوند، هر قدر از خدا بترسيد مردم هم همان‌ قدر از شما مي‌ترسند و هر قدر خدا را بيشتر دوست داشته باشيد خدا هم شما را بيشتر دوست خواهد داشت.
ـ وقتي مردم تو را آدم خوبي مي‌دانند كه سه چيز از تو، به آنها برسد: 1ـ اگر براي آنها خوب نيستي برايشان هم ضرر نداشته باشي 2ـ اگر نمي‌تواني دلشان را خوش كني آنها را غمگين نكني 3ـ اگر آنها را مدح نمي‌كني حداقل آنها را ذم و غيبت هم ننمايي.
ـ آگاه باشيد بعد از توبه گناه نكنيد چون گناه بعد از توبه از هفتاد گناه قبل از توبه زشت‌تر و ناپسندتر است.
ـ با انسانهاي خوب رفت و آمد داشته باشيد زيرا آنها مانند شكارچي كه صيد را از دهان گرگ نجات مي‌دهد انسان را از دست شيطان نجات مي‌دهند حتي اگر در طول عمرش يك نفر را هم نجات دهد.
ـ سه كس عاقل هستند: 1ـ كسي كه پيش از آنكه بميرد ذخيره برمي‌دارد و قبر خود را آباد مي‌كند 2ـ كسي كه ترك دنيا مي‌كند و اگر به اندازه نياز نباشد خود را با آن مشغول نمي‌كند 3ـ كسي كه پيش از آنكه به حضور خدا برسد، خدا را براي روز محاسبه از خود راضي مي‌‌نمايد.
ـ آگاه باشيد كه دنيا دكان و بازار شيطان است چيزي از او ندزديد چون به جاي آن او هم ايمان شما را مي‌دزدد.
ـ اگر از روي ناداني گناهي كرديد فوري توبه كنيد چون خدا از توبه بنده‌ي خودش مسرور مي‌گردد كه مسرت فرد تائب را به دنبال خواهد داشت.
ـ قلب انسان در سينه‌اش مانند ديگ است كه هر چه در آن باشد آن را مي‌پزد و زبان مانند قاشق داخل آن ديگ است كه هر وقت با زبانش حرف زد مي‌داني كه در قلبش چيست و بديهاي دل صاحبش را آشكار مي‌كند.
ـ همانگونه كه خدا واجبات فردا را از تو نمي‌خواهد تو هم رزق فردا را از خدا مخواه.
ـ خدايا تو به موسي و هارون فرمودي به كسي كه مي‌گفت «أنا رَ بُّكُمُ الْأعلي» با مهرباني و نرمي سخن بگويند كه نشانه لطف تو به فرعون بود پس لطف تو، به كسي كه مي‌گويد «سبحان ربي الاعلي» بايد چگونه باشد؟
ـ خدايا آنچه از دنيا برايم قرار داده‌اي به كافران ببخش و آنچه را از آخرت برايم قرار مي‌دهي به مسلمانان، چون در دنيا تو برايم كافي هستي و در آخرت ديدار تو برايم كافي است.
ـ خدايا اگر بنده نمي‌‌تواند دست از گناه بردارد تو كه مي‌تواني عفوش كني خدايا به خاطر گناه دست از راز و نياز برنمي‌دارم چون تو، به خاطر گناه دست از بخشش خود برنمي‌داري .
ـ خدايا تو در قرآن فرمودي «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها» (كسي كه كار خوبي انجام دهد من پاداش بهتري به او مي‌دهم) خدايا هيچ كار خوبي بهتر از ايمان نيست پس پاداش ايماني كه به ما داده‌اي لقاء خودت مي‌باشد.

درباره مدیر

این را ببینید

حکم تسهیلات بانکی

سوال: تسهیلات بانک های امروزی چه حکمی دارد آیا ربا محسوب می شود یا خیر؟ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *