ارتباط تصویری استاد شیخ محمد کُریِّم راجح(شیخ القراء دیار شام) با جمعی از اساتید و طلاب مجتمع دینی امام ندوی (رح)

جمعی از اساتید و طلاب مجتمع دینی امام ندوی رحمة الله علیه، امروز یک شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ با شیخ […]

جمعی از اساتید و طلاب مجتمع دینی امام ندوی رحمة الله علیه، امروز یک شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ با شیخ محمد کریّم راجح به صورت ویدیو کنفرانس دیدار کردند

در ارتباط تصویری با استاد شيخ محمدکریّم راجح (شيخ القراء بلاد شام).اساتید و قرآن آموزان مجتمع دینی امام ندوی ، از فرمایشات ایشان مستفید گشتند.
شيخ محمدکریّم راجح، با استناد از آیات و احادیث در فضیلت تحصیل علم و جویندگان دانش، سخنانی را ایراد فرمودند.

و در پایان اساتید و طلاب مجتمع دینی امام ندوی، سوره فاتحه را به صورت جمعی بر ایشان تلاوت کردند تا شرف تلاوت قرآن بر این شيخ جلیل ، برای همه حاصل گردد.