در مجلس امام ندوی رحمة الله علیه

...

✅ انسانیت را به فرهنگ، زمان و یا کشوری خاص پایبند نکنید. به انسانیت اجازۀ پیشروی بدهید. انسانیت […]

انسانیت را به فرهنگ، زمان و یا کشوری خاص پایبند نکنید. به انسانیت اجازۀ پیشروی بدهید. انسانیت چشمۀ آب حیات است، به آن اجازۀ جوشیدن دهید. انسانیت می‌خواهد دشتها، صحراها و کوها را درنوردد، مجال عمل را از او نگیرید. با درآمیختن اصولهای زنده و جهان‌گستر دین، ذوق، استعداد و زکاوت خود، انسانیتی نو بیافرینید. با استفاده از از اخلاق انسانیت، گلدسته‌ای جدید فراهم آورید، که گلدسته‌ای شاداب و باطراوت خواهد بود. گلهایی که خشک شده و مُرده‌اند، اصرار نداشته باشید که از آنها برای خود گلوبند بسازدید.

منبع: بازسازی شخصیت انسان/ ۱۰۲