کلام إمام ندوی (رحمه الله)

بزرگترین مشکل و بدبختی جوامع امروزی ، عدم وجود افراد صالح و نیکوکار در میان آنهاست

▫️امروز بزرگترین بدبختی دنیا این است که گروها و احزاب و سازمانها و مؤسسات وجود دارند؛ اما افراد‌صالح و نیکوکار نایاب‌اند و در بازار دنیا متاعی که به سختی می‌توان سراغی از آن یافت، وجود اینگونه افراد است، و خطرناک‌تر اینکه، برای بوجودآوردن چنین افراد، فکر نیز نمی‌شود و اگر هم عده‌ای برای این منظور تلاش می‌‌نمایند متأسفانه راه را غلط می‌روند. برای دست‌یافتن به این مقصود، یک راه بیشتر نیست و آن اینکه، این یقین(یقین به‌وجود خداوند، یقین به زندگی پس از مرگ و پاسخگو‌بودن در برابر خدا و یقین به اینکه این انسان راستگو، پیام‌آور خدا و رهبر و راهنمای واقعی انسان است.) دوباره در انسان‌ها زنده گردد. بدون تحقق این امر، جرم و جنایت فساد و فحشا هرگز از بین نخواهند رفت.

منبع: بازسازی شخصیت انسان/۱۲۲