رسالت علما در پاسداری از دین و موانع پیشِ‌روی راه حق

علامه سید ابوالحسن علی ندوی. ترجمه و اقتباس: عبدالحکیم شه‌بخش علمای حق، وارثان و جانشینان پیامبران هستند. این […]

علامه سید ابوالحسن علی ندوی. ترجمه و اقتباس: عبدالحکیم شه‌بخش

علمای حق، وارثان و جانشینان پیامبران هستند. این وراثت و جانشینی زمانی می‌تواند کاملاً متحقق شود که هدف‌ آنان در زندگی، همان هدف پیامبران و محور تلاش‌های‌شان، همان محور تلاش پیامبران باشد. سؤال این‌ است که هدف زندگی و محورسعی و تلاش پیامبران چه بوده است. در پاسخ باید گفت که عمدۀ تلاش پیامبران، اقامه‌دین و اگر بخواهیم در یک کلمه بگنجانیم، توحید بوده است؛ یعنی انسان‌ها را از روی‌ عمل و اختیار خودشان«عبد» و بنده‌خدا تربیت‌کردن، همان‌گونه‌که به‌ناچار و از روی فطرت بندۀ‌ او هستند. همچنین تلاش برای برپایی حکومت و اجرای قانون پروردگار بر جسم‌های بندگان و نیز زمینی که متعلق به‌آنهاست.

منبع: فصل‌نامۀ فرهنگی- اجتماعی ندای اسلام، شمارۀ پیاپی ۷۸-۷۹