حکم شرعی بیمه دام در فقه اهل سنت

آیا طبق مصوبه مجمع فقهی اهل سنت (ایران) مبنی بر جواز بیمه های اجباری ، بیمه دام(بیمه پایه دام) بنابر اجباری بودن آن ، شرعا جواز دارد؟

سوال:

حکم شرعی بیمه دام از نظر فقه اهل سنت چیست؟

جواب :

طبق تحقیقات انجام گرفته، بیمه پایه دام یک بیمه اجباری است ؛ به طوریکه بدون آن ، هویت گذاری دام صورت نمی‌گیرد و همچنین استفاده از خدمات دولتی نیز امکان پذیر نیست تا جایی که در مواقعِ ضرورت حمل و نقل دام ، بحث قاچاق دام مطرح است، لذا طبق مصوبه مجمع فقهی اهل سنت (ایران) مبنی بر جواز بیمه های اجباری ، انجام این مقدار از بیمه اجباری (بیمه پایه دام) ، شرعا جواز دارد. البته بیمه تکمیلی دام که به قصد دریافت خسارت انجام می شود و اجباری نیست ، جایز نمی‌باشد.

والله اعلم بالصواب