پاک شدن از عادت ماهیانه در ماه رمضان

زنی که در روزی از ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک میشود بقیه روز خود را چطور بگذراند؟

سوال: اگر زنی در روزی از ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود آیا بقیه روز خورد و نوش برای او جایز است یا باید مثل بقیه روزه‌داران از خورد و نوش اجتناب نماید؟

جواب : خورد و نوش تا غروب آفتاب برایش جایز نیست و واجب است مثل روزه‌داران عمل کند.

(محمود الفتاوی)