نماز شخصی که قادر به انجام رکوع و سجده نیست چگونه انجام شود؟

حکم زنی که در حین نماز دچار عادت ماهیانه میشود چیست ؟

آیا استفاده از اسپري برای بيماران آسمی در ايام ماه مبارک رمضان جایز است؟

زنی که در روزی از ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک میشود بقیه روز خود را چطور بگذراند؟

آیا فرو رفتن ریشه های مسواک موجب فساد روزه می گردد با خیر؟

هرگاه مردم با خشکسالی و کمبود آب و عدم بارندگی مواجه شوند سنت است که اهل شهر و روستا از منازل خود خارج شده و به نیت نماز استسقا ء دو رکعت نماز را با جماعت در مصلی یا خارج از آبادی ادا نمایند

آیا طبق مصوبه مجمع فقهی اهل سنت (ایران) مبنی بر جواز بیمه های اجباری ، بیمه دام(بیمه پایه دام) بنابر اجباری بودن آن ، شرعا جواز دارد؟

پر کردن دندان در حالت پریود اشکال شرعی ندارد

استفاده از اپلیکاتور موجب غسل نمی گردد.

تیمم بر سنگ مرمر صحیح است