آیا استفاده از اسپري برای بيماران آسمی در ايام ماه مبارک رمضان جایز است؟

زنی که در روزی از ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک میشود بقیه روز خود را چطور بگذراند؟

آیا فرو رفتن ریشه های مسواک موجب فساد روزه می گردد با خیر؟