حضرت رسول اکرم‌ “ص” توسط قرآن مجید و سیره و اخلاق پیامبرانه‌اش که خودش تفسیر زنده قرآن بود […]