علامه سید ابوالحسن علی ندوی. ترجمه و اقتباس: عبدالحکیم شه‌بخش علمای حق، وارثان و جانشینان پیامبران هستند. این […]