من با این شخصیت (مولانا محمد الیاس) مدت زیادی مجالست نمودم و در سفر و اقامت در کنارش […]